ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

رولیک جوشی

رولیک جوشی

رولیک جوشی اصطلاحا به رولیک هایی گفته می شود که اتصال هوزینگ بلبرینگ به لوله بدنه با جوش صورت پذیرد.

امروزه به ویژه در صنایع بزرگ و رولیک های صنعتی بزرگ این رولیک ها تنها رولیک های مورد قبول می باشند که کیفیت مناسب را دارند.

در ساخت رولیک های جوشی،جوش مناسب بدنه و هوزینگ بسیار حائز اهمیت می باشد.

گروه صنعتی رهاورد همواره با بررسی مستمر و اهمیت فراوان به جوش مناسب سعی نموده است تا به بهترین نحو جوش هوزینگ به بدنه صورت پذیرد و به لطف ایزد منان هیچ گزارشی از جوش نامناسب هوزینگ به بدنه تا کنون ارائه نشده است.

رولیک جوشی