ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

رولیک پرسی

رولیک پرسی

رولیک های پرسی رولیک هایی هستند که امروزه در رده ی رولیک های بزرگ صنعتی منسوخ شده­اند. استفاده از این رولیک ها در ابتدا با توجه به قیمت پایین تر مقرون به صرفه می باشد اما به توجه به قیمت پایین این مدل رولیک در مقایسه با رولیک های جوشی در محیط های پر چالش صنعت و معدن باعث شده که این نوع از رولیک جای خود را به رولیک های جوشی بدهند.