ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

فروش رولیک

فروش رولیک

فروش رولیک ( فروش آیدلر )

گروه صنعتی رهاورد تمرکز خود را بر ساخت قطعات نوار نقاله بویژه رولیک قرار داده است. رولیک قطعه ای مصرفی در طول نوار نقاله می باشد و پس از فرسایش بر اثر اصطکاک نیاز است تا تعویض شود این امر باعث می شود تا فروش محصول گام اول در ایجاد ارتباط با مشتریان باشد پس از آن با پشتیانی های پس از فروش ، خدمت رسانی مناسب و کیفیت محصول با عمر بالا باعث ادامه همکاری با مشتریان می گردد از این روهمه تلاشمان را می نماییم تا رضایت حداکثری مشتریان را فراهم آوریم.

 در بحث فروش رولیک یا  فروش آیدلر نیاز است تا تولید کننده با توجه به نیاز فنی مشتریان ، قطعات  وضعیت موجود بازار، مشاوره و پیشنهادات خود را به مشتریان عرضه نماید .مشاوره و ارائه پیشنهاد مستلزم توان فنی مناسب  و تجربه در این زمینه می باشد از این رو گروه صنعتی رهاورد همواره با مشاوره و ارائه پیشنهادات خود سعی دارد به مشتریان در تصمیم بهینه در خرید رولیک کمک نماید و به بحث فروش رولیک بر اساس درخواست مشتریان به تنهایی اکتفا ننماید.

فروش رولیک و فروش آیدلر با کیفیت توسط گروه صنعتی رهاورد