ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

پایه رولیک برگشت - گروه صنعتی رهاورد - رولیک

پایه رولیک برگشت Return Roller support

پایه رولیک برگشت

پایه رولیک برگشت نیز نوع دیگری از انواع پایه رولیک است که مانند تکیه‌گاهی برای رولیک‌های برگشت و تسمه نقاله عمل می‌کند. با توجه به خالی بودن نوار در قسمت برگشت و قرار گرفتن سطح روی نوار نقاله بر روی رولیک ، رولیک ها و به دنبال آن پایه رولیک ها وزن زیادی را تحمل نمی کنند از این رو در بسیاری از موارد پایه رولیک های برگشت ساختار سبک و ساده ای دارند .

اشتراک گذاری: