ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

پایه رولیک خود تنظیم - گروه صنعتی رهاورد - رولیک

پایه رولیک خود تنظیم self align roller support

پایه رولیک خود تنظیم

این نوع پایه رولیک به عنوان  تکیه گاه و تنظیم کننده ی رولیک های رفت و برگشت در نوار نقاله به کار برده میشود. استفاده ی بیشتر ازین پایه ، در قسمت هایی است که نوار نقاله ها سخت تر کار میکنند که این امر باعث ریزش مواد و منحرف شدن حرکت تسمه ی نقاله میشود که این نوع از پایه ها ، حرکت عرضی نوار را متوقف کرده و نوار را در مرکز پایه به حرکت وا میدارد.

اشتراک گذاری: