ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

رولیک برگشت چینش L - گروه صنعتی رهاورد - رولیک

رولیک برگشت چینش L

رولیک برگشت چینش L L arrangement return roller

رولیک برگشت چینش L

رایج ترین نوع رولیک برگشت، رولیک برگشت با  چینش لاستیک ال ( L )  می باشد.  که در کل مسیر برگشت نوار نقاله مورد استفاده قرار می گیرد در این مسیر نوار نقاله فاقد محتویات است و سطح روی نوار با رولیک ها در تماس می باشد و در دو سر رولیک رابررینگ های تخت و در وسط رابررینگ های بیضی قرار می گیرند . 

وظیفه ی لاستیک های تخت که در بخش انتهایی رولیک قرار گرفته اند نگه داری تسمه نوار نقاله و لاستیک های بیضی که در بخش میانی رولیک تعبیه شده اند با ایجاد فشار به وسط تسمه نوار نقاله باعث جدا شدن مواد از سطح نوار نقاله می گردند .

تولید کننده انواع رولیک های برگشت

اشتراک گذاری: