ره آوردی نو در تولید قطعات صنعتی

رولیک برگشت چینش G - گروه صنعتی رهاورد - رولیک

رولیک برگشت چینش G

رولیک برگشت چینش G Return roller G arrangement

رولیک برگشت چینش G

این نوع رولیک برگشت نیز در کل مسیر برگشت نوار نقاله مورد استفاده قرار می گیرد. در رولیک های برگشت نوع G از ابتدا تا انتها از رابررینگ های بیضی شکل استفاده می شود که با ایجاد فشار به تسمه نوار نقاله باعث جدا شدن مواد از سطح نوار نقاله می گردد.

 سطح مقطع بیضی شکل لاستیک ها در کل طول رولیک  باعث می شود تا  سطح تماس نوار با رولیک کاهش یافته و از سوی دیگر باعث بهبود در تمیز نمودن نوار از مواد چسبیده به سطح آن می شود. این رولیک در  نوار نقاله های سبک و کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا با هدف تمیز کنندگی بیشتر و هزینه کمتر نسبت رولیک های برگشت با چیدمان L انتخاب می گردند.

تولید و فروش انواع رولیک برگشت نوار نقاله

اشتراک گذاری: